Βοήθεια HP Officejet Pro 8600

background image

HP Officejet Pro

8600

Οδηγός χρήσης

background image
background image

HP Officejet Pro σειράς

8600 e-All-in-One

Οδηγός χρήσης

background image

Πληροφορίες για τα
πνευματικά δικαιώματα

© 2014 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Έκδοση 2, 1/2014

Προειδοποιήσεις της
Hewlett-Packard Company

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο
παρόν έντυπο ενδέχεται να αλλάξουν
χωρίς προειδοποίηση.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η
προσαρμογή ή η μετάφραση του
παρόντος υλικού, χωρίς την
προηγούμενη γραπτή άδεια της
Hewlett-Packard, με εξαίρεση τα όσα
επιτρέπονται από τους νόμους περί
πνευματικών δικαιωμάτων.
Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και
υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις
ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και
υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο
παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως
πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα είναι
υπεύθυνη για τυχόν τεχνικά
σφάλματα, συντακτικά σφάλματα ή
παραλείψεις στο παρόν.

Εμπορικές ονομασίες

Οι ονομασίες Windows, Windows XP
και Windows Vista είναι σήματα
κατατεθέντα στις Η.Π.Α. της Microsoft
Corporation.
Η ονομασία ENERGY STAR και το
σήμα ENERGY STAR είναι σήματα
κατατεθέντα στις ΗΠΑ.

Πληροφορίες ασφαλείας

Ακολουθείτε πάντα τα βασικά
προληπτικά μέτρα ασφαλείας όταν
χρησιμοποιείτε το προϊόν,
προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού από φωτιά ή
ηλεκτροπληξία.
1. ∆ιαβάστε και κατανοήστε όλες τις
οδηγίες της τεκμηρίωσης που
συνοδεύει τον εκτυπωτή.
2. Να λαμβάνετε υπόψη τις
προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που
συνοδεύουν το προϊόν.
3. Αποσυνδέστε το προϊόν από την
πρίζα πριν από τον καθαρισμό.
4. Μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε
αυτό το προϊόν κοντά σε νερό ή όταν
τα χέρια σας είναι υγρά.
5. Τοποθετήστε το προϊόν σε σταθερή
επιφάνεια.
6. Εγκαταστήστε το προϊόν σε
προστατευμένη θέση, όπου το
καλώδιο δεν αποτελεί εμπόδιο και δεν
μπορεί να πάθει βλάβη.

7. Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί
κανονικά, δείτε την ενότητα Επίλυση
προβλημάτων.
8. ∆εν περιλαμβάνονται εξαρτήματα
που μπορούν να επισκευαστούν από
το χρήστη. Αναθέσετε τη συντήρηση
στο καταρτισμένο προσωπικό τεχνικής
υποστήριξης.

Άτομα με ειδικές ανάγκες

Ο εκτυπωτής διαθέτει διάφορες
λειτουργίες που καθιστούν εφικτή τη
χρήση του από άτομα με ειδικές
ανάγκες.
Προβλήματα όρασης
Η πρόσβαση στο λογισμικό του
εκτυπωτή για άτομα με προβλήματα
όρασης είναι δυνατή μέσω των
επιλογών και λειτουργιών για άτομα με
ειδικές ανάγκες του λειτουργικού σας
συστήματος. Επιπλέον, υποστηρίζει
τεχνολογία, όπως ανάγνωση οθόνης,
σύστημα ανάγνωσης Μπράιγ και
εφαρμογές υπαγόρευσης. Για τους
χρήστες με αχρωματοψία, τα έγχρωμα
κουμπιά και οι καρτέλες που
χρησιμοποιούνται στο λογισμικό και
στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή,
διαθέτουν απλό κείμενο ή ετικέτες με
εικονίδια που αποδίδουν την
κατάλληλη ενέργεια.
Κινητικά προβλήματα
Για τους χρήστες με κινητικά
προβλήματα, οι λειτουργίες του
λογισμικού του εκτυπωτή μπορούν να
εκτελεστούν με εντολές στο
πληκτρολόγιο. Το λογισμικό
υποστηρίζει και επιλογές των
Windows για άτομα με ειδικές ανάγκες,
όπως ασύγχρονα πλήκτρα, εναλλαγή
πλήκτρων, φίλτρο πλήκτρων και
πλήκτρα ποντικού. Οι θύρες, τα
κουμπιά, οι δίσκοι χαρτιού και οι
οδηγοί χαρτιού του εκτυπωτή
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από
χρήστες με περιορισμένη φυσική
αντοχή και δυνατότητα πρόσβασης.
Υποστήριξη
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τη χρήση αυτού του
προϊόντος και τη δέσμευση της HP για
τη δημιουργία προϊόντων για άτομα με
ειδικές ανάγκες, επισκεφτείτε την
τοποθεσία της HP στο web στη
διεύθυνση www.hp.com/accessibility.
Για πληροφορίες προσβασιμότητας
για Mac OS X, επισκεφτείτε την
τοποθεσία της Apple στο web στη
διεύθυνση www.apple.com/
accessibility.