HP Officejet Pro 8600 leírás

background image

HP Officejet Pro

8600

Felhasználói

kézikönyv

background image
background image

HP Officejet Pro 8600 e-All-

in-One sorozat

Felhasználói kézikönyv

background image

Szerzői jogok

© 2014 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
2. kiadás, 2014/1

A Hewlett-Packard
megjegyzései

A jelen dokumentumban szereplő
információk minden előzetes értesítés
nélkül megváltozhatnak.
Minden jog fenntartva. A szerzői jogi
törvények által megengedetteken túl
tilos a dokumentumot a HP előzetes
írásbeli engedélye nélkül
sokszorosítani, átdolgozni vagy
lefordítani.
A HP-termékekre és szolgáltatásokra
kizárólag a termékekhez és
szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban
rögzített jótállás érvényes. A jelen
tájékoztatóban foglaltak nem
értelmezhetők az abban foglaltakon
kívül vállalt jótállásnak. A HP nem
vállal felelősséget a jelen
dokumentumban előforduló technikai
és szerkesztési hibákért vagy
hiányosságokért.

Védjegyek

A Windows, a Windows XP és a
Windows Vista a Microsoft Corporation
Egyesült Államokban bejegyzett
védjegye.
Az ENERGY STAR név és az
ENERGY STAR jelzés az Egyesült
Államokban bejegyzett jelzések.

Biztonsági információk

A termék használata során mindenkor
érvényesíteni kell azokat az alapvető
biztonsági előírásokat, amelyek révén
elkerülhetők a tűz vagy áramütés
okozta személyi sérülések.
1. Olvassa át figyelmesen a nyomtató
dokumentációjában található
utasításokat.
2. Tartsa be a terméken feltüntetett
összes figyelmeztetést és utasítást.
3. Tisztítás előtt szüntesse meg a
készülék csatlakozását az elektromos
táphálózathoz.
4. A készüléket nem szabad víz
közelében üzembe helyezni, és akkor
sem, ha az üzembe helyezést végző
személy vagy ruházata nedves.
5. A készüléket vízszintes, szilárd
felületen kell elhelyezni.
6. Olyan biztonságos helyen
üzemeltesse a készüléket, ahol senki
sem léphet a kábelekre, illetve senki
sem botolhat meg a vezetékekben, és
ahol mód van a vezetékek
károsodásoktól való megvédésére.

7. Ha a termék nem működik
megfelelően, lapozza fel a Megoldás
keresése című részt.
8. Nem tartalmaz felhasználó által
javítható alkatrészeket. A javítást
kizárólag szakképzett szerelő
végezheti el.

Kisegítő lehetőségek

A nyomtató számos olyan
szolgáltatást kínál, amely megkönnyíti
az eszköz használatát az érzékszervi
megbetegedésekben szenvedők és a
mozgáskorlátozottak számára.
Látás
A nyomtatószoftver látássérült vagy
gyengénlátó emberek számára is
használható az operációs rendszer
kisegítő lehetőségei révén. A legtöbb
kisegítő technológiát is támogatja,
például a képernyőolvasókat, a Braille-
olvasókat és a hangfelismerő
alkalmazásokat. A színvak
felhasználók számára a szoftver és a
nyomtató kezelőpanelének színes
gombjain és lapjain egyszerű felirat
vagy ikoncímke van, amely a
megfelelő műveletre utal.
Mozgás
A mozgáskorlátozott felhasználók a
nyomtató szoftverfunkcióit
billentyűparancsokkal is elérhetik. A
szoftver támogatja a Windows kisegítő
lehetőségeit, például a Beragadó
billentyűket, az Állapotjelző hangokat,
a Billentyűszűrést és a
Billentyűzetegeret. A nyomtató ajtóit,
gombjait, papírtálcáit és papírvezetőit
korlátozott erővel és mozgástérrel
rendelkező felhasználók is működtetni
tudják.
Támogatás
A termék kisegítő lehetőségeiről és a
HP kisegítő lehetőségek melletti
elkötelezettségéről a HP webhelyén
olvashat a következő címen:
www.hp.com/accessibility.
A Mac OS X operációs rendszeren
elérhető kisegítő lehetőségekről az
Apple webhelyén olvashat:
www.apple.com/accessibility.