Ajutor HP Officejet Pro 8600

background image

HP Officejet Pro

8600

Gh�dul

ut�l�zatorulu�

background image
background image

Seria HP Officejet Pro 8600

e-All-in-One

Ghidul utilizatorului

background image

Informaţii Copyright

© 2014 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.
Ediţia 2, 1/2014

Note Hewlett-Packard
Company

Informaţiile conţinute în acest
document pot fi modificate fără
notificare prealabilă.
Toate drepturile rezervate.
Reproducerea, adaptarea sau
traducerea acestui material este
interzisă fără permisiunea prealabilă
scrisă a Hewlett-Packard, cu excepţia
situaţiilor permise de legislaţia privind
drepturile de autor.
Singurele garanţii pentru produsele şi
serviciile HP sunt cele stipulate în
declaraţiile exprese de garanţie care
însoţesc produsele şi serviciile
respective. Nici una din afirmaţiile din
acest document nu trebuie privită ca
garanţie suplimentară. HP nu îşi
asumă răspunderea pentru
eventualele erori tehnice şi editoriale
sau omisiuni din acest document.

Certificări

Windows, Windows XP şi Windows
Vista sunt mărci înregistrate în S.U.A.
ale Microsoft Corporation.
ENERGY STAR şi simbolul ENERGY
STAR sunt mărci înregistrate în S.U.A.

Informaţii de siguranţă

Respectaţi întotdeauna măsurile de
siguranţă minime la utilizarea acestui
produs, pentru a reduce riscul
eventualelor arsuri sau electrocutări.
1. Citiţi şi înţelegeţi toate instrucţiunile
din documentaţia livrată împreună cu
imprimanta.
2. Citiţi cu atenţie toate avertismentele
şi instrucţiunile de pe produs.
3. Deconectaţi produsul de la reţeaua
de curent electric înainte de a-l curăţa.
4. Nu instalaţi şi nu utilizaţi acest
produs lângă apă sau atunci când
sunteţi ud.
5. Instalaţi produsul în siguranţă pe o
suprafaţă stabilă.
6. Instalaţi produsul într-un loc
protejat, unde cablul nu poate fi
deteriorat. Cablul trebuie poziţionat
astfel încât să nu se păşească peste
el sau să constituie o piedică în calea
cuiva.
7. Dacă produsul nu funcţionează
normal, consultaţi Rezolvarea unei
probleme.
8. În interiorul dispozitivului nu există
componente care să necesite

intervenţii de service din partea
utilizatorului. Pentru lucrările de
service apelaţi la personalul de service
calificat.

Accesibilitate

Imprimanta asigură o serie de funcţii
care asigură accesibilitatea acestuia
pentru persoanele cu handicap.
Vizual
Software-ul imprimantei este accesibil
pentru utilizatorii cu deficienţe de
vedere prin intermediul caracteristicilor
şi opţiunilor de accesibilitate ale
sistemului de operare. De asemenea,
acesta acceptă cele mai performante
tehnologii specifice pentru aceste
dizabilităţi, precum cititoare de ecran,
cititoare Braille şi aplicaţii de conversie
a vocii în text. Pentru utilizatorii care
suferă de cecitate cromatică,
butoanele şi filele colorate utilizate în
software şi pe panoul de control al
imprimantei conţin text simplu sau
etichete de pictograme care comunică
acţiunile corespunzătoare.
Mobilitate
Pentru utilizatorii cu deficienţe de
mobilitate, funcţiile software-ului
imprimantei pot fi executate prin
intermediul comenzilor de la tastatură.
Software-ul imprimantei permite, de
asemenea, utilizarea unor opţiuni de
accesibilitate Windows, cum ar fi
StickyKeys, ToggleKeys, FilterKeys, şi
MouseKeys. Uşile, butoanele, tăvile
pentru hârtie şi ghidajele de hârtie ale
imprimantei pot fi acţionate de
utilizatori cu putere şi capacitate de
întindere limitate.
Asistenţă tehnică
Pentru mai multe detalii privind a
accesibilitatea acestui produs şi
angajamentul HP faţă de
accesibilitatea produsului, vizitaţi site-
ul web HP la www.hp.com/
accessibility.
Pentru informaţii despre accesibilitate
pentru Mac OS X, vizitaţi site-ul Web
Apple la www.apple.com/accessibility.