Pomoč HP Officejet Pro 8600

background image

HP Officejet Pro

8600

Uporabn�šk�

pr�ročn�k

background image
background image

HP Officejet Pro 8600 e-All-

in-One series

Uporabniški priročnik

background image

Informacije o avtorskih
pravicah

© 2014 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
2. izdaja, 1/2014

Obvestila podjetja Hewlett-
Packard

Pridržujemo si pravico do spreminjanja
informacij v tem dokumentu brez
predhodnega obvestila.
Vse pravice pridržane.
Razmnoževanje, prirejanje ali
prevajanje tega materiala brez
predhodnega pisnega dovoljenja
podjetja Hewlett-Packard je
prepovedano, razen v primerih, ki jih
dovoljuje zakon o avtorskih pravicah.
Edine garancije za HP-jeve izdelke in
storitve so določene v posebnih
garancijskih izjavah, ki so priložene
izdelkom in storitvam. Vsebine si ne
razlagajte kot dodatno garancijo. HP
ne odgovarja za tehnične ali
založniške napake ali izpuščeno
vsebino.

Priznanja

Windows, Windows XP in Windows
Vista so blagovne znamke družbe
Microsoft Corporation, zaščitene v
ZDA.
ENERGY STAR in ENERGY STAR
sta v ZDA zaščiteni blagovni znamki.

Varnostne informacije

Ko uporabljate izdelek, vedno
upoštevajte varnostne ukrepe, da bi
zmanjšali nevarnost poškodb zaradi
ognja ali električnega udara.
1. Preberite vsa navodila v tiskalniku
priloženi dokumentaciji.
2. Upoštevajte vsa opozorila in
navodila, ki so na izdelku.
3. Pred čiščenjem naprave izvlecite
napajalni kabel iz vtičnice.
4. Izdelka ne smete namestiti ali
uporabljati v bližini vode, ali če ste
mokri.
5. Izdelek varno namestite na stabilno
podlago.
6. Izdelek položite na zaščiteno mesto,
kjer ne more nihče stopiti na linijski
kabel ali se spotakniti obenj in ga tako
poškodovati.
7. Če naprava ne deluje normalno,
glejte Reševanje težav.
8. Naprava ne vsebuje delov, ki bi jih
lahko popravil uporabnik. Popravilo
prepustite usposobljenim serviserjem.

Dostopnost

Tiskalnik ponuja številne funkcije, ki
omogočajo dostop ljudem s posebnimi
potrebami.
Za slepe in slabovidne
Uporabniki s prizadetim ali slabim
vidom si lahko pri uporabi programske
opreme tiskalnika pomagajo s
pripomočki za osebe s posebnimi
potrebami, vgrajenimi v operacijski
sistem. Podpira tudi druge tehnologije
za tiste s posebnimi potrebami, na
primer bralnike zaslona, Braillovi
bralnike in programe za pretvorbo
govora v besedilo. Za barvno slepe
uporabnike so barvni gumbi in zavihki
v programski opremi in na nadzorni
plošči tiskalnika označeni s kratkim
besedilom ali ikonami, ki predstavljajo
ustrezno dejanje.
Za osebe, ki se težko premikajo
Uporabniki z omejenimi gibalnimi
sposobnostmi lahko funkcije
programske opreme tiskalnika izvajajo
z ukazi na tipkovnici. Programska
oprema podpira tudi možnosti
pripomočkov za ljudi s posebnimi
potrebami v operacijskem sistemu
Windows, na primer zaklepanje,
preklopne signale, upočasnitev in
simulacija miške. Osebe, ki se težko
gibljejo, lahko upravljajo vratca
tiskalnika, gumbe, pladnje in vodila za
papir na tiskalniku.
Podpora
Več informacij o dostopnosti tega
izdelka in HP-jevih pripomočkih za
ljudi s posebnimi potrebami najdete na
HP-jevem spletnem mestu na naslovu
www.hp.com/accessibility.
Informacije o dostopnosti za
operacijski sistem Mac OS X najdete
na Applovem spletnem mestu
www.apple.com/accessibility.